Menu
Your Cart

Terms & Conditions

MADDE 1- TARAFLAR

 1.1- SATICI:
Ünvanı : MASTER MARKET LTD
Adresi   :  RAUF ORBAY CAD NO.2 TUZLA ISTANBUL TURKIYE
Telefon : +90 541 374 34 92   
E-mail   : info@mastermarket.net 

1.2- ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı : Armatör /Gemi / Personel
Gemi adı:
Gemi IMO no:
Teslim Bölgesi:
Telefon:
Gsm :
E-mail:
Passport no/  Id No:

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait  WWW.MASTERMARKET.NET internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak  6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler  Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Ama herşeye rağmen yapılan işin özelliği denizcilikle ilgili olduğundan
ve verilen hizmetin bölgesi  sabit bir ev adresi yerine Ahırkapı demir bölgesi yani denizin orta bölgesi olduğundan ve hizmet verilen
ALICI  nın sabit bir adreste oturan şahıs yerine sürekli hareket halinde yüzer bir gemi olması ve istanbul dan hareket ettikten sonra bir daha geri gelmemek üzere başka ülkelere doğru seyahat edecek olması sebebiyle ilgili kanunun tam olarak uygulanmasının mümkün olamayacağı 
ve oluşabilecek bazı pürüzlerin karşılıklı iyi niyet çerçevesinde çözülebileceği hususunda SATICI  ve ALICI  tam anlamıyla mütabıktır.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih :
Kargo Tutarı :

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli sitede belirtildiği gibidir. SATICI stok durumuna göre fiyat farkı olmaması şartıyla görselde belirtilen ürün markası yerine başka bir marka gönderme hakkına sahiptir.
Alıcı normal sezonlarda gemi varışından 5 iş günü öncesinde siparişini ve ödemesini tamamlamış olmalıdır.
Bazı uluslararası ve/veya ulusal kampanyalı alışveriş günlerinde (örneğin Muhteşem Cuma ,Ulusal bayramlar ve Yılbaşı arifesi günlerinde kasım ve aralık aylarında) aşırı sipariş yoğunluğu kurye hizmetlerini aktasatabileceğinden siparişlerinizi gemi varışından minimum 13 iş günü içinde vermeniz tavsiye edilir.Ödeme şekli: Kredi kartı  yada Banka havalesiyle

Teslimat adresi: Ahırkapı Demir Bölgesi - Istanbul

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürünler geminin Ahırkapı demir bölgesinden hareketinden gemiye teslim edilecektir. Fakat kötü hava şartlarından dolayı demir bölgesine motor servisi yapılamadığı durumlardan ve gecikmelerden SATICI  sorumlu olmayacaktır.

4.3- Sözleşme konusu ürünler , ALICI' nın başka bir gemisine yada acentesine teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/geminin/firmanın teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Burda oluşabilecek extra masraflar ALICI  ve/veya boğaz acentesine aittir.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Fakat gerek stok durumlarındaki farklılık gerekse mevsimsel olarak ürünlerde oluşabilecek farklılıklardan SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için  bedelinin SATICI 'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli geminin istanbul varışından 4 gün önce SATICI nın hesabına girmez ise , SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir ve sipariş hazırlanmaz.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu derhal gün içinde ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini yada teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar geminin Ahırkapı demir bölgesinde beklemesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde SATICI rıhtımda bekleyen malları geri almak isteyen imalatçısına geri vermeyi imalatçıların geri almak istemediği ürünleri imha hakkına sahiptir. İmalatçıların geri almak istediği malların bedellerini imalatçının kendisine ödemesinden sonraki 2 hafta içinde gerekli masraflar düşüldükten sonra ALICI ya ödemeyi taahhüt eder.Geri havale masrafları ALICI ya aittir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir. Satıcı bu ürünlerin Garanti kapsamında onarımını takip eder ve ürün tamirden geri geldikten sonra tekrardan ALICI nın Zeyport daki acentesine teslim eder. Teslimden sonraki masraflar ALICI acentesine aittir.

4.9. İşbu sözleşme, Satıcının teknik imkanları ölçüsünde, 3 yıl boyunca saklayacaktır. İşbu sözleşme imzalanması esnasında Alıcı tarafından kopyalanabileceği gibi Alıcının talebi halinde Satıcı tarafından Alıcıya iletilecektir.

4.10. ALICI, vermiş olduğu adres, telefon ve diğer iletişim bilgilerinin, ürünün kendisine teslim edilmesi amacıyla ürün kutusu veya paket üzerine yazılabileceğini, buna muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
5.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya yazılı olarak veya kayıtlı veri saklayıcısı ile bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.  ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya yazılı olarak veya kayıtlı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

5.2.1 Alıcı, sözleşmeden caydığını açık bir şekilde belirten beyanını Satıcıya iletmelidir. ( 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, -iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası- ile birlikte gönderilmesi işlemin daha hızlı yapılmasına imkan sağlayacaktır.)

5.2.2. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.2.3. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli yükümlüdür. Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde malı Satıcıya geri göndermek zorundadır.

5.2.4. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

5.2.5. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

5.3. Bu madde yukarıda yazılı 5.1 ve 5.2 maddelerinin üstünde olup Herşeye rağmen ALICI ve SATICI  yukarıda belirtilen 5.1 ve 5.2 maddelerinin sadece ALICI nın karada sabit bir adreste yaşadığı durumlarda uygulanabilir olduğu Ahırkapı demir bölgesinden ikmal yaptıktan sonra sürekli hareket halinde olup sürekli mevkii ve hatta ülke değiştiren yüzer bir nesne olan Gemiler için uygulanabilir olmadığı ve olmayacağı konusunda mütabıktır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun
olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına  ilişkin sözleşmeler.

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

i) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

j) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

k) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

l) İmalatçıların SATICI  dan hiç bir şekilde geri almayacağı ürünler.

m) Giyim ve Şahsi kullanım ürünleri


MADDE 7-  UYUŞMAZLIK HALİ
ALICI, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Satıcının iletişim bilgilerini kullanarak Satıcıya iletebilir. Bu durumda Satıcı, Alıcı tarafından yapılan başvuruyu değerlendirerek, itirazın kabulü halinde 3 gün içinde Alıcıya bilgilendirecektir. Satıcının 3 gün içinde Alıcıya dönüş yapmaması halinde, itirazın veya şikayetin Satıcı tarafından kabul edilmediği anlamına gelir. Alıcı bu durumda veya bu prosedürü hiç uygulamaksızın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Herşeye Rağmen olası bir uyuşmazlık durumundada yine Cayma Hakkı 5.3 maddede belirtilmiş olan usuller SATICI  ve ALICI tarafınca kabul edilmiş 
sayılacaktır.
We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.